crossorigin="anonymous">

#3 Bài viết tiếng Anh về Gia Đình ý nghĩa nhất [CÓ DỊCH]

Không thể phủ nhận, gia đình là điều gần gũi thân thiết nhất với tất cả chúng ta, vì nơi đó có ba, mẹ, anh chị em… những người đã sinh ra ta, nhìn ta lớn lên và dạy cho chúng ta những bài học đầu đời. Vì thế, chủ đề về gia đình là chủ đề rất được ưa chuộng, khi tần suất xuất hiện trong các bài thi của nó vô cùng dày đặc. Hôm nay, Báo Song Ngữ sẽ giúp các bạn làm quen với chủ đề Gia đình rất phổ biến này, cùng theo dõi hướng dẫn viết bài viết tiếng anh về gia đình dưới đây nhé!

Cách viết bài viết tiếng Anh về Gia đình

Các đề bài thường hay gặp liên quan đến chủ đề Gia đình

– Talk about your family. (Nói về gia đình của bạn)

– Do you get on well with your family? Why? (Bạn có hòa thuận với gia đình bạn không? Tại sao?)

– What can you learn from your family? (Bạn học được gì từ gia đình bạn)

– In your family, who do you love and respect most? (Ở trong nhà, bạn thương và kính trọng ai nhất?)

– Do family play the most important role in a person’s life? (Gia đình có đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người không? Tại sao?)

– Is your family an extended family or a nuclear family? What are the advantages of being in that family? (Gia đình bạn là gia đình có nhiều thế hệ hay là gia đình nhỏ? Những lợi ích khi sống trong kiểu gia đình đó?)

– …

Mở bài

Cũng như những Mở bài của chủ đề khác, Mở bài của chủ đề Gia đình yêu cầu bạn khái quát chung chủ đề bạn sẽ viết cũng như nêu lên đề bài yêu cầu. Bạn có thể trả lời một cách chung nhất câu hỏi mà đề bài đưa ra.

Example (Ví dụ): Một vài câu trả lời câu hỏi đề bài ở Mở bài

– Do you get on well with your family? Why? (Bạn có hòa thuận với gia đình bạn không? Tại sao?)

=> Although family is the most important thing in a person’s life, not everyone has a good relationship with their family members. Honestly, I do not get on well with my family much, mainly because of different perspectives.

(Mặc dù gia đình là quan trọng nhất trọng cuộc sống của một người, không phải cũng hòa thuận với các thành viên trong gia đình. Thành thật mà nói, tôi không hòa thuận lắm với gia đình của tôi, vì những quan điểm khác nhau)

– In your family, who do you love and respect most? (Ở trong nhà, bạn thương và kính trọng ai nhất?)

=> My family is quite special to others, because it is a single-parent family and my mother is the only parent in my family. She is also the one I love and respect most.

Xem Thêm Bài Viết  Top 101+ Stt tâm trạng buồn con trai gây sốt cộng đồng mạng

(Gia đình tôi khá đặc biệt với những gia đình khác, vì đây là gia đình đơn thân và mẹ tôi là phụ huynh duy nhất trong nhà. Bà ấy cũng là người tôi yêu thương và kính trọng nhất.)

– Is your family an extended family or a nuclear family? What are the advantages of being in that family? (Gia đình bạn là gia đình có nhiều thế hệ hay là gia đình nhỏ? Những lợi ích khi sống trong kiểu gia đình đó?)

=> An extended family consists of more than two generations (including grandparents, cousins, aunts, etc), while a nuclear family only has our parents and sisters or brothers. I live in a nuclear family, and honestly, living in this kind of family has a lot of benefits.

(Một gia đình lớn bao gồm nhiều thế hệ chung sống với nhau (gồm ông bà, anh em họ, cô dì…), trong khi đó gia đình nhỏ chỉ có bố mẹ và anh chị em. Tôi sống trong một gia đình nhỏ, và thành thật mà nói, sống trong kiểu gia đình này có rất nhiều lợi ích.)

Thân bài

Sau Mở bài, ta sẽ làm rõ đề bài ở phần Thân bài. Ở phần này, chúng ta sẽ diễn tả kỹ hơn câu trả lời đã được đưa ra trong phần Mở bài. Thân bài có thể được tách thành 2-3 đoạn văn nhỏ.

Một số cụm từ phổ biến về chủ đề Gia đình:

An extended family: gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống

– A nuclear family: gia đình chỉ có hai thế hệ (bao gồm bố mẹ và con cái)

– To play a crucial role in a child’s stage of maturity: đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn trưởng thành của đứa trẻ

– A harmonious family: gia đình hòa thuận

– A single-parent family: gia đình đơn thân (gia đình chỉ có bố hoặc mẹ)

– To get on well = to have a good relationship: hòa thuận

– Generation gap: khoảng cách thế hệ

– …

Kết bài

Ở Kết bài, bạn có thể nhắc lại một lần nữa câu trả lời bạn đã đưa ra ở Mở bài. Ngoài ra, bạn hãy nhấn mạnh ý nghĩa của gia đình đối với bản thân và đảm bảo trách nhiệm của mình đối với gia đình với tư cách là một người con.

Bài viết tiếng Anh về gia đình

Một số bài văn tiếng anh về gia đình

Bài văn số 1: Talk about your family. (Nói về gia đình của bạn)

Family is the most important thing in my life and nothing can replace it. In this essay, I will talk about my family.

(Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi và không gì có thể thay thế nó. Ở bài viết này, tôi sẽ nói về gia đình của mình.)

My family has four people: my parents, my younger sister and I. My father and my mother both work as teachers. They mainly teach high school students at home. My younger sister is a secondary school student. She is one of the best pupils in her class. And I am a high school student. Now I am preparing for my university entrance exam.

(Gia đình tôi có bốn người: bố mẹ tôi, em gái và tôi. Bố tôi và mẹ tôi đều là giáo viên. Họ chủ yếu dạy kèm cho học sinh trung học. Em gái tôi là một học sinh cấp 2. Em ấy là một trong những học sinh xuất sắc lớp em ấy. Và tôi là một học sinh trung học. Bây giờ tôi đang chuẩn bị thi đại học.)

Xem Thêm Bài Viết  Các dạng hình tam giác và cách tính góc tam giác trong Toán học

I love my family very much. Although my family is not rich, my parents still give me everything I want. They also educate me really well. My mother always tells me to be kind with everyone and become a helpful citizen for society. My sister is the most docile one that I have ever met. She never requires anything and always tries her best to study and satisfy my parents. I am very proud to be born in this family.

(Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều. Mặc dù gia đình tôi không giàu có nhưng bố mẹ tôi vẫn cho tôi mọi thứ tôi muốn. Họ cũng giáo dục tôi rất tốt. Mẹ tôi luôn nói tôi phải tốt với mọi người và trở thành một công dân hữu ích cho xã hội. Em gái tôi là người ngoan nhất tôi từng được gặp. Em ấy không bao giờ yêu cầu thứ gì và luôn cố hết sức để học hành để làm mẹ tôi vui. Tôi rất tự hào khi sinh ra trong gia đình này.)

That is what I want to say about my family. Although my family is not perfect, it is still the best in my eyes. I will become a good child in order not to let my family down.

(Đó là những gì tôi muốn nói về gia đình của tôi. Mặc dù gia đình tôi không hoàn hảo, nó vẫn là gia đình tuyệt nhất trong mắt tôi. Tôi sẽ trở thành đứa trẻ tốt để không làm gia đình tôi thất vọng)

Bài văn số 2:What can you learn from your family? (Bạn học được gì từ gia đình bạn)

If we grow up in a good family, it is likely that we become a helpful one for the society. I am so thankful to be born in my family, and my family have taught me so many good things.

(Nếu chúng ta lớn lên trong một gia đình tốt, rất có thể chúng ta sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Tôi rất biết ơn khi sinh ra trong gia đình của tôi, và gia đình tôi đã dạy tôi rất nhiều điều)

First, my parents always remind me to be kind to everyone, even to those who do not treat you well. They said that this would prove I am well-educated. If I show respect to other people, they will repay me. On the other hand, they also teach me to love myself. For people who do not deserve, I should not make any efforts to communicate with them or play with them.

(Đầu tiên, bố mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi tốt với mọi người, thậm chỉ là đối với những người không tốt với bạn. Họ nói rằng điều này sẽ chứng minh tôi được giáo dục tốt. Nếu tôi tôn trọng mọi người,họ sẽ đáp lại tôi. Mặt khác, họ cũng dạy tôi phải yêu bản thân. Đối với những người không xứng đáng, tôi không nên cố gắng giao tiếp hay chơi với họ.)

Second, my parents make me respect money. Since my family is not rich, everyone in my family has to be economical. They give me everything I want, if what I want is reasonable and affordable. I understand their financial burden, so I do not require anything expensive. I want to grow up faster and help them earn money.

(Thứ hai, bố mẹ tôi khiến tôi tôn trọng đồng tiền. Vì nhà tôi không giàu có, mọi người trong nhà phải biết tiết kiệm. Họ cho tôi mọi thứ tôi muốn, miễn sao những thứ đó hợp lý và có khả năng chi trả được. Tôi hiểu được gánh nặng tài chính của họ, nên tôi không yêu cầu thứ gì đắt tiền. Tôi muốn lớn nhanh hơn và giúp họ kiếm tiền.)

Xem Thêm Bài Viết  Cách chuyển đổi gam sang kilogam & ngược lại

In conclusion, those are two main things that I have learnt from my parents. Honestly, my parents never try to persuade me to do so, but they act. That is the reason why I want to learn from them and become a person like them.

(Tóm lại, đó là hai điều chính mà tôi đã học từ bố mẹ tôi. Thành thật mà nói, bố mẹ tôi không bao giờ thuyết phục tôi làm thế, nhưng họ hành động cho tôi thấy. Đó là lý do tại sao tôi muốn học từ họ và trở thành người như họ)

Bài viết số 3: Is your family an extended family or a nuclear family? What are the advantages of being in that family? (Gia đình bạn là gia đình có nhiều thế hệ hay là gia đình nhỏ? Những lợi ích khi sống trong kiểu gia đình đó?)

An extended family consists of more than two generations (including grandparents, cousins, aunts, etc), while a nuclear family only has our parents and sisters or brothers. I live in a nuclear family, and honestly, living in this kind of family has a lot of benefits.

(Một gia đình lớn bao gồm nhiều thế hệ chung sống với nhau (gồm ông bà, anh em họ, cô dì…), trong khi đó gia đình nhỏ chỉ có bố mẹ và anh chị em. Tôi sống trong một gia đình nhỏ, và thành thật mà nói, sống trong kiểu gia đình này có rất nhiều lợi ích.)

First, a nuclear family helps me to be more responsible. As there are only 4 people in my family, everyone has to work. My parents work in the company and they are busy all the time. Therefore, me and my sister have to cook ourselves and do the housework. As a result, neither of us are lazy and dependent. We understand our parents’ burden, so we are more aware of our duty.

(Đầu tiên, một gia đình nhỏ giúp tôi có trách nhiệm hơn. Vì chỉ có 4 người trong nhà, mọi người đều phải làm việc. Bố mẹ tôi làm việc trong một công ty và họ luôn bận rộn. Vì thế, tôi và em tôi phải tự nấu ăn và làm việc nhà. Kết quả là, không ai trong hai chúng tôi lười biếng hay phải phụ thuộc. Chúng tôi hiểu gánh nặng của bố mẹ, nên càng nhận thức hơn về trách nhiệm của bản thân)

Second, living in a nuclear family provides me with more private space. If there are more people in my family such as my aunts, uncles or cousins, I will feel quite uncomfortable. Also, my activities at home such as listening to music, taking my friends to home or watching TV will not be complained or criticized. My parents and sister understand me most, so they give me a very relaxing feeling when I am at home.

(Thứ hai, sống trong gia đình nhỏ cho tôi nhiều không gian riêng tư hơn. Nếu có nhiều người trong gia đình hơn như cô dì chú bác hay anh em họ, tôi sẽ cảm thấy không thoải mái. Ngoài ra, những hoạt động trong nhà của tôi như nghe nhạc, mang bạn về nhà hay xem TV sẽ không bị phàn nàn. Bố mẹ và em gái tôi hiểu tôi nhất, nên họ cho tôi cảm giác thư giãn khi tôi ở nhà)

In conclusion, I live in a nuclear family and I am very satisfied with it. However, I am still close with my grandparents or cousins. I often visit them at weekends so our relationships are really good.

(Tóm lại, tôi sống trong một gia đình nhỏ và tôi rất hài lòng với nó. Tuy nhiên, tôi vẫn thân thiết với ông bà hay anh em họ của tôi. Tôi thường thăm họ vào cuối tuần nên mối quan hệ của chúng tôi rất tốt.)

Xem thêm: Viết đoạn văn tiếng Anh về Lễ Hội ở Việt Nam

Vậy là Báo Song Ngữ đã kết thúc hướng dẫn viết bài viết tiếng anh về gia đình. Với lượng từ vựng, mẫu câu hữu ích và các ví dụ minh họa, bạn sẽ dễ dàng giải quyết những dạng đề này hơn mỗi khi gặp chúng. Gia đình rất quan trọng với chúng ta, nên hãy yêu thương họ bạn nhé!

Tham khảo: https://baosongngu.com/viet-gia-dinh-tieng-anh/

Rate this post

Viết một bình luận