crossorigin="anonymous">

Bài viết tiếng Anh về môi trường đạt điểm 9 [KÈM 3 BÀI MẪU]

Bài viết tiếng anh về chủ đề môi trường không còn là chủ đề xa lạ đối với bất kỳ người thi nào nữa. Các đề thi về chủ đề này khai thác rất nhiều khía cạnh khác nhau về môi trường, đòi hỏi người thì phải có kỹ năng ứng biến tốt. Trong bài viết này, Báo song ngữ sẽ chỉ ra một số khía cạnh giúp bạn xử lý tốt bài viết về chủ đề này.

3 Bước làm bài viết tiếng Anh về chủ đề môi trường

Bước 1: Introduction

Tùy vào từng đang đề khác nhau mà các bạn mở bài dựa trên các cách gợi ý như sau:

  • Along with human activities covering forests by farming and building, forests are dramatically destroyed.(Cùng với các hoạt động bao phủ rừng bởi canh tác và xây dựng của con người, rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng.)
  • Air pollution is an alarming menace to people’s health. (Ô nhiễm không khí là một mối đe dọa đáng báo động đối với sức khỏe của con người.)

Bước 2: Body

Triển khai bằng cách trả lời cho các câu hỏi sau:

  • What are the causes of this problem? (Đâu là nguyên nhân của vấn đề này?)
  • What are the effects of this problem? (Đâu là ảnh hưởng của vấn đề này?)
  • What should we do to improve the environment? (Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?)

Bước 3: Conclusion

Tổng kết lại vấn đề.

Thực hành bài viết tiếng Anh về chủ đề môi trường

Mẫu 1: Vấn đề phá rừng làm nương rẫy, xây dựng nhà ở.

Bài viết tiếng Anh về môi trường

Along with human activities covering forests by farming and building, forests are dramatically destroyed.

Xem Thêm Bài Viết  1500+ Stt chất cực ngầu, khó đỡ và thấm độc lạ nhất năm 2023

(Cùng với các hoạt động bao phủ rừng bởi canh tác và xây dựng của con người, rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng.)

Because of overpopulation, people are increasingly demanding more land for farming and housing construction. This has caused many forests to be cut down to get land for human activities. As a result, many wild animals have no habitats to live in, no food to eat, so they starve and die. Besides, the more trees are cut down and gas is released, the more the air is polluted.

(Bởi vì sự gia tăng dân số mà con người ngày càng đòi hỏi nhiều hơn đất để canh tác và xây dựng nhà ở. Điều này đã khiến nhiều khu rừng bị  đốn hạ để lấy đất phụ vụ cho các hoạt động của con người. Hệ quả là, có rất nhiều loài động vật hoang dã không còn môi trường để sinh sống, không còn thức ăn để ăn nên bị đói mà chết. Bên cạnh đó, cây không còn và khí thải ra càng nhiều dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí.) 

What we need to do now is to raise people’s awareness of environmental protection. The government should take measures to prevent slash-and-burn deforestation and limit population growth.

(Điều chúng ta cần làm bây giờ là nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường. Chính phủ nên có các biện pháp phòng chống việc phá rừng làm nương rẫy và hạn chế sự gia tăng dân số.)

Preventing deforestation is not an individual issue but a whole society. Everyone should join hands to protect the environment.

(Phòng chống rừng bị tàn phá không phải là vấn đề của mỗi cá nhân mà là của toàn xã hội. Mọi người nên chung tay bảo vệ môi trường.)

Xem Thêm Bài Viết  Gửi tặng 'hội cú đêm' 36 stt mất ngủ hài hước tới tâm trạng

Mẫu 2: Vấn đề ô nhiễm không khí.

Air pollution is an alarming menace to people’s health. 

(Ô nhiễm không khí là một mối đe dọa đáng báo động đối với sức khỏe của con người.)

Nowadays, the number of exhaust fumes from means of transport such as cars, motorbikes, and toxic gas from factories is becoming an increasing menace in the world which makes the fresh air no longer available. Air contaminants such as fine dust or soot cause a lot of health problems including respiratory diseases in the long term for humans.

(Ngày nay, số lượng khí độc từ các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy…và các nhà máy đang trở thành một mối đe dọa ngày càng lớn trên thế giới, khiến sự trong lành của không khí không còn. Các chất gây ô nhiễm không khí như bụi mịn, khói đen… gây ra rất nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến phổi, đường thở về lâu dài cho con người.)

Therefore, each individual needs to be aware of air pollution and using public transport or walking instead of a car or motorbike as well.

(Do đó, mỗi người cần phải ý thức được về vấn đề ô nhiễm không khí bằng cách sử dụng các phương tiện công cộng, đi bộ thay vì đi ô tô, xe máy.)

As long as each individual is aware that he/she needs to protect the environment, the world will be better and better.

(Chỉ cần mỗi cá nhân ý thức được rằng mình cần bảo vệ môi trường thì cuộc sống chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.)

Mẫu 3: Ô nhiễm nguồn nước.

Viết về môi trường hay nhất

As you probably know, the oceans account for three-quarters of the Earth’s surface that we live in, so the amount of freshwater that humans can use is extremely limited. That is why water pollution is an alarming problem.

Xem Thêm Bài Viết  Top 1500+ stt thay đổi bản thân hay, giúp bạn xốc lại tinh thần

(Có thể bạn đã biết, hơn ¾ trái đất này là biển nên lượng nước ngọt mà con người có thể dùng được vô cùng ít. Chính vì thế mà ô nhiễm nguồn nước là vấn đề đáng báo động.)

Domestic waste is dumped into rivers and streams, along with untreated industrial waste which is also dumped into the nearby water source. Fish in rivers and lakes cannot live, leading to an ecological imbalance in those rivers and lakes. The point at issue is the pollution of clean water. Clean water is no longer available which leads to the degradation of human health and the difficulty of daily life.

(Rác thải sinh hoạt được đem đổ ra sông suối cùng với đó là rác thải công nghiệp chưa qua xử lý cũng được đổ ra nguồn nước cạnh đó. Cá trong các sông hồ không thể sống dẫn đến gây mất cân bằng hệ sinh thái trong sông hồ đó. Quan trọng hơn hết là ô nhiễm nguồn nước sạch. Nước sạch không còn, sức khỏe con người bị giảm sút và đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.)

Therefore, the government should take measures to deal with people whose behavior causes water pollution. It should be made compulsory to waste separation and recycling.

(Do đó, chính phủ cần có các biện pháp xử lý các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước. Nên bắt buộc tái chế rác và phân loại rác.)

Life will be better if each individual has a sense of environmental protection.

(Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mỗi cá nhân đều có ý thức bảo vệ môi trường.)

Trên đây là các cách mà Báo song ngữ gợi ý cho bạn khi viết bài viết tiếng anh về chủ đề môi trường. Để xem được nhiều bài viết hơn, xem các bài viết về chủ đề khác trên website của Báo Song Ngữ.

XEM THÊM:

  • Bài tiếng Anh về ô nhiễm (ĐẤT, NƯỚC)
  • Viết Về Hà Nội Bằng tiếng Anh
Rate this post

Viết một bình luận