crossorigin="anonymous">

Cách biến đổi x1 bình + x2 bình để áp dụng vào Vi-et

Cùng hamhochoi.net hệ thống lại kiến thức về định lý Vi-et được cung cấp cho học sinh từ chương trình học toán học lớp 9. Và làm thế nào để biến đổi x1 bình + x2 bình để áp dụng vào Vi-et. Định lý Viet là kiến thức quan trọng trong chương trình học chính khóa đối với học sinh. Sau đây là những thông tin về định lý Vi-et và những điều cần biết.

Định lý Vi-et là gì?

Định lý Vi-et (Viết theo tên của nhà toán học người Pháp François Viète) là một định lý trong đại số đa thức, nó liên quan đến quan hệ giữa các hệ số và các nghiệm của một đa thức đa biến. Theo định lý Vi-et, trong một đa thức bậc n với hệ số thực, tổng các nghiệm thực và ảo của đa thức đó là nếu ta tính cả nghiệm thực lẫn cặp nghiệm phức đối xứng, thì tổng các nghiệm đó sẽ bằng hệ số của hạng tử bậc (n-1) chia cho hệ số của hạng tử bậc n.

Xem Thêm Bài Viết  Trục hoành là x hay y ?

Định lý Vi-et có ứng dụng rộng trong giải phương trình đa thức và giúp chúng ta tìm ra các nghiệm của đa thức một cách hiệu quả.

Xem thêm bài viết:

Hướng dẫn mẹo vẽ bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số

Bài toán tìm m để hàm số có 4 điểm cực trị

Định lý Vi-et bậc 2

Nếu phương trình bậc 2 có dạng ax^2 + bx + c = 0, có 2 nghiệm x1,x2 thì tổng và tích của chúng là x1+x2= -b/a, x1.x2=c/a. Ngược lại, nếu có hai số x1,x2 thoả mãn:

x1+x2=S và x1.x2=P

thì x1, x2 là nghiệm của phương trình t^2 -t + P=0

Trong đó:

  • Với x là ẩn số, x1 x2 là nghiệm của phương trình
  • a, b và c là các hệ số thực và a khác 0, a,b,c là những hệ số của phương trình và có thể phân biệt bằng cách gọi tương ứng với hệ số của x.
  • a là hệ số bậc hai
  • b là hệ số bậc nhất
  • c là hằng số hay số hạng tự do

Theo định lý Vi-et bậc 2, ta có các quy tắc sau:

  1. Tổng các nghiệm của phương trình là: x1 + x2 = -b/a.
  2. Tích các nghiệm của phương trình là: x1 * x2 = c/a.

Định lý Vi-et bậc 2 cho phép ta tính toán các nghiệm của phương trình bậc 2 dựa trên các hệ số a, b và c một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cách biến đổi x1 bình + x2 bình để áp dụng vào Vi-et

X1+X2= (X1+X2)^2

biến đổi x1 bình x2 bình để áp dụng vào Vi-et

Ứng dụng hệ thức Vi-et

Dạng 1: Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai

Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai

Dạng 2: Tìm điều kiện của tham số khi biết một nghiệm của phương trình đã cho

Tìm điều kiện của tham số khi biết nghiệm của phương trình

Dạng 3: Xét dấu các nghiệm của phương trình bậc hai

Xét dấu các nghiệm phương trình bậc hai

Dạng 4: Tính giá trị của biểu thức chứa các nghiệm của phương trình đã cho

Ví dụ bài tính giá trị của biểu thức chứa các nghiệm của phương trình
Dạng tìm đk của tham số để phương trình có hai nghiệm thoả mãn hệ thức

Dạng 6: Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số

Dạng tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số

Hy vọng hamhochoi.net mang đến những thông tin bổ ích, giúp bạn trả lời được thắc mắc x1 bình + x2 bình

Xem Thêm Bài Viết  Thơ Lớp 12 - Phát Triển Kỹ Năng Trong Việc Đọc Và Viết Thơ

Chúc các bạn học sinh học tốt!

Rate this post