crossorigin="anonymous">

Đường trung trực là gì? Những Cách Chứng Minh Đường Trung Trực

Đường trung trực của đoạn thẳng có thể hiểu đơn giản là đường vuông góc với một đoạn thẳng ngay tại trung điểm đoạn thẳng đó.

Đường trung trực là gì?

Những Điều Bạn Cần Biết Về Đường Trung Trực

I. Khái niệm cơ bản về đường trung trực

 • Định nghĩa: Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó và chia nó thành hai phần bằng nhau.

II. Cách vẽ và chứng minh đường trung trực

 1. Cách vẽ đường trung trực cho đoạn thẳng AB:
  • Lấy compa, mở bán kính lớn hơn nửa độ dài của AB.
  • Vẽ hai vòng tròn với tâm là A và B.
  • Hai vòng tròn này sẽ cắt nhau tại hai điểm, giả sử là M và N.
  • Đoạn thẳng MN chính là đường trung trực của AB.
 2. Chứng minh đường trung trực:
  • Mọi điểm trên đường trung trực đều cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.
  • Nếu ta có điểm O trên đường trung trực của AB, thì OA = OB.
Chứng Minh Trung Trực

III. Tính chất và ứng dụng của đường trung trực

 1. Tính chất:
  • Đường trung trực là nơi tập hợp của những điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng.
 2. Ứng dụng:
  • Trong việc xác định vị trí tương đối của các điểm.
  • Giải các bài toán liên quan đến khoảng cách và vị trí trong không gian.
  • Dùng làm công cụ chứng minh trong nhiều bài toán hình học.
Xem Thêm Bài Viết  Lời cảm ơn khách hàng, stt cảm ơn khách hàng ngắn gọn, hay và ý nghĩa

IV. Lưu ý khi chứng minh và vẽ đường trung trực

 • Khi chứng minh sử dụng đường trung trực, hãy chắc chắn rằng bạn đã mô tả rõ ràng và đầy đủ quy trình vẽ.
 • Đừng quên kết hợp đường trung trực với các tính chất và định lý khác trong hình học để có cách chứng minh chặt chẽ và logic.

Kết luận: Đường trung trực không chỉ là một khái niệm cơ bản trong hình học, mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp giải quyết nhiều bài toán và tình huống thực tế. Việc hiểu rõ về nó và biết cách áp dụng đúng đắn sẽ mở ra nhiều cơ hội và tri thức mới cho người học.

Muốn chứng minh đường trung trực cần những yếu tố gì?

Để chứng minh một đoạn thẳng là đường trung trực của một đoạn thẳng khác, chúng ta cần dựa vào các yếu tố và tính chất sau:

1. Định nghĩa của đường trung trực: Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó và chia nó thành hai phần bằng nhau.

2. Cách vẽ đường trung trực:

 • Lấy compa, mở bán kính lớn hơn nửa độ dài của đoạn thẳng.
 • Vẽ hai vòng tròn với tâm là hai điểm đầu của đoạn thẳng.
 • Hai vòng tròn sẽ cắt nhau tại hai điểm.
 • Đoạn thẳng nối hai điểm cắt nhau này sẽ là đường trung trực của đoạn thẳng.

3. Tính chất cơ bản:

 • Mọi điểm trên đường trung trực đều cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng.
 • Nếu ta có điểm O trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, thì OA = OB.
 • Đường trung trực của một đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó.
Xem Thêm Bài Viết  Những câu stt buồn về hôn nhân chỉ người trong cuộc mới hiểu

4. Đặc biệt trong tam giác:

 • Đường trung trực của ba cạnh của một tam giác đều đi qua một điểm. Điểm này là trung tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Để chứng minh một đoạn thẳng là đường trung trực của một đoạn thẳng khác, bạn cần:

 • Chứng minh rằng đoạn thẳng này vuông góc với đoạn thẳng cần xét.
 • Chứng minh rằng mọi điểm trên đoạn thẳng này cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng cần xét.

Bằng cách sử dụng những yếu tố và tính chất trên, chúng ta có thể chứng minh một cách chính xác rằng một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng khác.

Cách chứng minh đường trung trực

Chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Chúng ta có 5 phương pháp chứng minh d là trung trực của đoạn thẳng AB.

Phương pháp 1: Chúng ta phải chứng minh rằng d ⊥ AB tại ngay trung điểm của AB.

Phương pháp 2: Chứng minh rằng 2 điểm trên trên d cách đều 2 điểm A và B.

Phương pháp 3:  Dùng tính chất đường trung tuyến, đường cao.

Phương pháp 4: áp dụng tính chất đối xứng của trục.

Phương pháp 5: áp dụng tính chất đoạn nối tâm của 2 đường tròn cắt nhau ở 2 điểm.

Chứng minh đường trung trực trong tứ giác

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó và chia đoạn thẳng đó làm hai phần bằng nhau. Trong một tứ giác, chúng ta có thể xây dựng hai đường trung trực cho hai cạnh đối diện.

Xem Thêm Bài Viết  Status về đôi chân mệt mỏi, cap hay về đôi chân vượt qua khó khăn

Giả sử chúng ta có tứ giác ABCD. Để chứng minh đường trung trực của AB và CD cắt nhau tại một điểm, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ đường trung trực của AB.

 • Lấy compa, vẽ hai vòng tròn với tâm là A và B và bán kính lớn hơn một nửa độ dài của AB.
 • Hai vòng tròn này sẽ cắt nhau tại hai điểm, giả sử là M và N.
 • Vẽ MN. MN là đường trung trực của AB.

Bước 2: Vẽ đường trung trực của CD tương tự.

 • Lấy compa, vẽ hai vòng tròn với tâm là C và D và bán kính lớn hơn một nửa độ dài của CD.
 • Giả sử hai vòng tròn này cắt nhau tại hai điểm là P và Q.
 • Vẽ PQ. PQ là đường trung trực của CD.

Bước 3: Chứng minh MN và PQ cắt nhau.

 • Điểm giao của MN và PQ là điểm mà chúng ta muốn chứng minh.
 • Giả sử MN cắt PQ tại điểm O.

Trong một số trường hợp cụ thể của tứ giác (như tứ giác bình hành), điểm O sẽ trùng với trọng tâm của tứ giác.

Đó là cách chúng ta có thể chứng minh sự tồn tại của điểm giao của hai đường trung trực của hai cạnh đối diện trong một tứ giác.

3/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận