Đường trung trực là gì? Những Cách Chứng Minh Đường Trung Trực

Đường trung trực là khái niệm toán học mà học sinh được tìm hiểu trong chương trình trung học, xuất hiện trong rất nhiều các bài tập toán vì vậy nắm vững lý thuyết và cách giải các dạng bài tập cực kỳ quan trọng. Sau đây babelgraph.org cung cấp những kiến thức về cách chứng minh đường trung trực dễ hiểu nhất.

Đường trung trực là gì?

Đường trung trực của đoạn thẳng có thể hiểu đơn giản là đường vuông góc với một đoạn thẳng ngay tại trung điểm đoạn thẳng đó.

đường trung trực là gì

 

Chứng Minh Trung Trực: Những Điều Bạn Cần Biết

I. Khái niệm cơ bản về đường trung trực

 • Định nghĩa: Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó và chia nó thành hai phần bằng nhau.

II. Cách vẽ và chứng minh đường trung trực

 1. Cách vẽ đường trung trực cho đoạn thẳng AB:
  • Lấy compa, mở bán kính lớn hơn nửa độ dài của AB.
  • Vẽ hai vòng tròn với tâm là A và B.
  • Hai vòng tròn này sẽ cắt nhau tại hai điểm, giả sử là M và N.
  • Đoạn thẳng MN chính là đường trung trực của AB.
 2. Chứng minh đường trung trực:
  • Mọi điểm trên đường trung trực đều cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.
  • Nếu ta có điểm O trên đường trung trực của AB, thì OA = OB.

III. Tính chất và ứng dụng của đường trung trực

 1. Tính chất:
  • Đường trung trực là nơi tập hợp của những điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng.
 2. Ứng dụng:
  • Trong việc xác định vị trí tương đối của các điểm.
  • Giải các bài toán liên quan đến khoảng cách và vị trí trong không gian.
  • Dùng làm công cụ chứng minh trong nhiều bài toán hình học.

IV. Lưu ý khi chứng minh và vẽ đường trung trực

 • Khi chứng minh sử dụng đường trung trực, hãy chắc chắn rằng bạn đã mô tả rõ ràng và đầy đủ quy trình vẽ.
 • Đừng quên kết hợp đường trung trực với các tính chất và định lý khác trong hình học để có cách chứng minh chặt chẽ và logic.

Kết luận: Đường trung trực không chỉ là một khái niệm cơ bản trong hình học, mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp giải quyết nhiều bài toán và tình huống thực tế. Việc hiểu rõ về nó và biết cách áp dụng đúng đắn sẽ mở ra nhiều cơ hội và tri thức mới cho người học.

Xem Thêm Bài Viết  Cách đổi phút sang giờ, từ giờ sang phút 

Muốn chứng minh đường trung trực cần những yếu tố gì?

Để chứng minh một đoạn thẳng là đường trung trực của một đoạn thẳng khác, chúng ta cần dựa vào các yếu tố và tính chất sau:

1. Định nghĩa của đường trung trực: Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó và chia nó thành hai phần bằng nhau.

2. Cách vẽ đường trung trực:

 • Lấy compa, mở bán kính lớn hơn nửa độ dài của đoạn thẳng.
 • Vẽ hai vòng tròn với tâm là hai điểm đầu của đoạn thẳng.
 • Hai vòng tròn sẽ cắt nhau tại hai điểm.
 • Đoạn thẳng nối hai điểm cắt nhau này sẽ là đường trung trực của đoạn thẳng.

3. Tính chất cơ bản:

 • Mọi điểm trên đường trung trực đều cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng.
 • Nếu ta có điểm O trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, thì OA = OB.
 • Đường trung trực của một đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó.

4. Đặc biệt trong tam giác:

 • Đường trung trực của ba cạnh của một tam giác đều đi qua một điểm. Điểm này là trung tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Để chứng minh một đoạn thẳng là đường trung trực của một đoạn thẳng khác, bạn cần:

 • Chứng minh rằng đoạn thẳng này vuông góc với đoạn thẳng cần xét.
 • Chứng minh rằng mọi điểm trên đoạn thẳng này cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng cần xét.

Bằng cách sử dụng những yếu tố và tính chất trên, chúng ta có thể chứng minh một cách chính xác rằng một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng khác.

 Cách chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Chúng ta có 5 phương pháp chứng minh d là trung trực của đoạn thẳng AB.

Phương pháp 1: Chúng ta phải chứng minh rằng d ⊥ AB tại ngay trung điểm của AB.

Phương pháp 2: Chứng minh rằng 2 điểm trên trên d cách đều 2 điểm A và B.

Phương pháp 3:  Dùng tính chất đường trung tuyến, đường cao.

Phương pháp 4: áp dụng tính chất đối xứng của trục.

Phương pháp 5: áp dụng tính chất đoạn nối tâm của 2 đường tròn cắt nhau ở 2 điểm.

Cẩm Nang Cách Chứng Minh Đường Trung Trực lớp 7

1. Định nghĩa: Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó và chia nó thành hai phần bằng nhau.

Xem Thêm Bài Viết  Cách nhân và chia phân số [Toán tiểu học]

2. Cách vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng AB:

 • Lấy compa, mở bán kính lớn hơn nửa độ dài của AB.
 • Vẽ hai vòng tròn với tâm là A và B.
 • Hai vòng tròn này sẽ cắt nhau tại hai điểm, giả sử là M và N.
 • Đoạn thẳng MN chính là đường trung trực của AB.

3. Tính chất:

 • Mọi điểm trên đường trung trực của một đoạn thẳng đều cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.
 • Nếu một điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng, thì đoạn thẳng nối điểm đó với mỗi đầu mút của đoạn thẳng đều bằng nhau.

4. Ứng dụng trong việc chứng minh:

 • Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau: Nếu hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường trung trực và có cùng một điểm trên đoạn thẳng đó, thì hai đoạn thẳng đó bằng nhau.
 • Chứng minh hai tam giác bằng nhau: Nếu hai tam giác có cạnh bằng nhau và đường trung trực của cạnh đó trùng nhau, thì hai tam giác đó bằng nhau.

5. Lưu ý khi chứng minh:

 • Khi dùng đường trung trực trong chứng minh, hãy chắc chắn đã mô tả rõ ràng cách vẽ và sự tồn tại của nó.
 • Đường trung trực có thể được dùng kết hợp với các tính chất khác của hình học để giải quyết nhiều bài toán phức tạp.

Hãy nhớ, việc hiểu rõ đường trung trực và biết cách áp dụng nó trong chứng minh sẽ giúp học sinh lớp 7 giải quyết nhiều bài toán hình học một cách dễ dàng và hiệu quả.

Cách chứng minh đường trung trực trong tứ giác

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó và chia đoạn thẳng đó làm hai phần bằng nhau. Trong một tứ giác, chúng ta có thể xây dựng hai đường trung trực cho hai cạnh đối diện.

Giả sử chúng ta có tứ giác ABCD. Để chứng minh đường trung trực của AB và CD cắt nhau tại một điểm, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ đường trung trực của AB.

 • Lấy compa, vẽ hai vòng tròn với tâm là A và B và bán kính lớn hơn một nửa độ dài của AB.
 • Hai vòng tròn này sẽ cắt nhau tại hai điểm, giả sử là M và N.
 • Vẽ MN. MN là đường trung trực của AB.

Bước 2: Vẽ đường trung trực của CD tương tự.

 • Lấy compa, vẽ hai vòng tròn với tâm là C và D và bán kính lớn hơn một nửa độ dài của CD.
 • Giả sử hai vòng tròn này cắt nhau tại hai điểm là P và Q.
 • Vẽ PQ. PQ là đường trung trực của CD.
Xem Thêm Bài Viết  Tìm Độ Dài Đường Chéo Hình Chữ Nhật

Bước 3: Chứng minh MN và PQ cắt nhau.

 • Điểm giao của MN và PQ là điểm mà chúng ta muốn chứng minh.
 • Giả sử MN cắt PQ tại điểm O.

Trong một số trường hợp cụ thể của tứ giác (như tứ giác bình hành), điểm O sẽ trùng với trọng tâm của tứ giác.

Đó là cách chúng ta có thể chứng minh sự tồn tại của điểm giao của hai đường trung trực của hai cạnh đối diện trong một tứ giác.

Các dạng bài tập chứng minh đường trung trực

Chứng minh đường trung trực có nhiều yêu cầu khác nhau nhưng về cơ bản sẽ gồm có 5 dạng cơ bản. Học sinh cần ghi nhớ các dạng và cách giải nhằm đưa ra cách giải quyết cho một bài toán liên quan đến đường trung trực nhanh chóng nhất.

Dạng 1: Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng bằng nhau.

Cách giải: Áp dụng định lý khi 1 điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng thì sẽ sẽ cách đều 2 đầu đoạn thẳng.

Dạng 2: Chứng minh d là đường trung trực của A B (cơ bản)

Chứng minh d là đường trung trực của A B dạng toán cơ bản và thường gặp trong nhiều bài kiểm tra.

Cách giải: Hãy chứng minh rằng d có các điểm mà các điểm này cách đều A và B.

Dạng 3: Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác.

Cách giải: áp dụng tính chất giao điểm đường trung trực của tam giác.

Dạng 4: Đường trung trực trong tam giác cân.

Cách giải: Chúng ta phải hiểu rằng đối với tam giác cân, đường trung trực cạnh đáy cũng là đường trung tuyến tương ứng với cạnh đấy đó.

Dạng 5: tìm giá trị nhỏ nhất.

Cách giải: áp dụng định lý bất đẳng thức trong tam giác.

Bài tập

Bài 1. Biết AM là trung tuyến của tam giác ABC, với AM=9cm, trọng tâm G. Hãy tìm độ dài đoạn thẳng AG?

Giải:

AM là trung tuyến của tam giác ABC với G trọng tâm nên:

=> Độ dài đoạn thẳng AG = 6cm.

Bài 2:  Trong tam giác vuông ABC với cạnh góc vuông AB = 3cm, cạnh AC = 4cm.  Hãy đi tìm khoảng cách từ đỉnh A đến trọng tâm G.

Giải: M là trung điểm của đoạn thẳng BC

=> AM sẽ là trung tuyến ứng với cạnh huyền. Bằng 1/2 cạnh huyền nên AM=1/2 BC.

 

Do G là trọng tâm nên AG = 2/3 AM = 2/3 x 2.5 =1.7 cm.

Suy ra độ dài đoạn thẳng AG = 1.7 cm.

Xem thêm: Cách tìm bội chung nhỏ nhất

Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu về thế nào là đường trung trực, cách tính chất, cách chứng minh đường trung trực của tam giác và các dạng toán liên quan đến đường trung trực thường gặp nhất.

Chúc các em học tốt!

5/5 - (1 bình chọn)

Related Posts

1001+ lời chúc sinh nhật bạn trai hay, ý nghĩa vô cùng dễ thương

Một món quà kèm lời chúc sinh nhật bạn trai ý nghĩa, ngọt ngào chắc chắn sẽ khiến người ấy cảm động trước tình cảm và sự…

Chùm Stt hài hước câu Like Cực gắt, thốn đến tận rốn

Chùm Stt hài hước câu Like Cực gắt, thốn đến tận rốn, được nhiều bạn trẻ thích thú và chia sẻ hiện nay. Những stt hài hước…

Những câu nói, stt hay về sự thay đổi trong tình yêu

Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải cứ gặp nhau, yêu nhau là sẽ đi đến được đến cuối con đường, cứ đối…

Stt, câu nói hay về tương lai, định hướng con đường phía trước

Chúng ta không thể biết trước tương lai nhưng nó là kết quả của những cố gắng ở hiện tại. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có…

Những status cảm ơn cuộc đời khiến bạn yêu cuộc sống này hơn

Mỗi ngày ta còn được thức dậy, còn được yêu thương, còn được sống là ngày ta hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người trên…

99+ stt mệt mỏi, chán nản về gia đình, cuộc sống, tình yêu hay nhất

Những ngày mệt mỏi và chán nản là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi những trận cảm xúc này….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *