crossorigin="anonymous">

Cách tìm bội chung nhỏ nhất & Các dạng toán BCNN

Trong bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn các em về cách tìm ước chung lớn nhất của một số. Hướng dẫn lần này sẽ là cách tìm bội chung nhỏ nhất và hướng dẫn các bước tìm.  Xem thêm về các dạng bài tập liên quan đến BCNN.

Bội chung nhỏ nhất là gì?

Bội số chung nhỏ nhất hay viết tắt là BCNN của hai số nguyên a và b là số nguyên dương nhỏ nhất có thể chia hết cho cả a lẫn b.

Ký hiệu bội chung nhỏ nhất của a b và c là: BCNN (a, b, c).

Cách tìm bội chung nhỏ nhất

Tìm BCNN đơn giản qua 3 bước sau đây:

Bước 1: Phân tích các số a b hoặc c thành các thừa số nguyên tố.

Bước 2: Tìm các thừa số nguyên tố chung và thừa số nguyên tố riêng.

Bước 3: Lập tích thừa số được chọn, mỗi thừa số chọn các số mũ lớn nhất. Tích chính là bội số chung nhỏ nhất.

Lưu ý:

Nếu a, b là hai số nguyên tố suy ra BCNN là tích là a.b

Nếu a bội của b thì a là BCNN của cả a và b.

Tìm bội chung nhỏ nhất trường hợp nào?

Chúng ta tìm bội chung nhỏ nhất khi thực hiện các bài tập rút gọn phân số, việc tìm BCNN giúp các bài toán phân số như cộng trừ nhân chia sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Xem Thêm Bài Viết  Cách tính khoảng cách giữa hai điểm

Với các phân số việc rút gọn tử và mẫu, đưa phân số tối giản và giúp các phép tính trở nên nhanh chóng, dễ làm. Ngoài ra, tìm bcnn còn áp dụng trong các bài toán về số nguyên, dạng lũy thừa.

Kiến thức cần nhớ

Đối với tìm bội chung nhỏ nhất chúng ta cần ghi nhớ các kiến thức Toán học như phép nhân, phép chia và những dấu hiệu chia hết.

Việc ghi nhớ các phép tính trên giúp tìm BCNN trong các bài tập trở nên nhanh hơn.  Phương pháp tìm BCNN có các bước và trình tự,chúng ta chỉ cần thực hiện theo từng bước sẽ giải được các bài tập nhanh chóng.

Cùng tìm hiểu về các dạng bài tập về BCNN được liệt kê bên dưới.

Các dạng bài tập tìm BCNN

Cùng theo dõi một vài dạng bài tập liên quan đến tìm BCNN.

Dạng số 1

Tìm bội chung nhỏ nhất với các số có sẵn.

Cách giải:

Tìm bội chung nhỏ nhất của 2 hoặc nhiều số. Tính nhẩm bằng cách dùng các số có sẵn và nhân số với 1, 2, 3, … khi nào tìm ra số chia hết cho các số còn lại thì dừng (yêu cầu tính nhân vững).

Dạng số 2

Tìm bội chung nhỏ nhất của 2 hoặc nhiều số thỏa mãn các điều kiện.

  • Phân tích đề bài cho trước, suy luận tìm ra BCNN.
  • Tìm ra BCNN.
  • Tiếp tục tìm các bội của bội chung nhỏ nhất trong bước trên.
  • Trong các bội số hãy tìm các bội nhỏ nhất đáp ứng điều kiện cho trước của đề bài.
Xem Thêm Bài Viết 

Chúng ta vừa theo dõi về bội chung nhỏ nhất cũng như cách tìm bội chung nhỏ nhất. Ngoài việc xem cách tìm, chúng ta cần phải ghi nhớ kiến thức về Toán học cơ bản như phép nhân, phép chia và những dấu hiệu chia hết để giải các dạng toán BCNN nhanh nhất.

Chúc các bạn học tốt!

Rate this post

Viết một bình luận