crossorigin="anonymous">

Cách tính Chu vi, Diện tích, và Thể tích của hình trụ một cách chi tiết nhất

Bạn đang tìm kiếm một cách để tính chu vi, diện tích và thể tích của hình trụ? Đây là những công thức cơ bản và cách tính chi tiết cho các bài tập liên quan đến chu vi xung quanh, diện tích xung quanh và toàn diện của hình trụ.

Hình trụ là gì? Khái niệm về hình trụ

1.1. Định nghĩa hình trụ

Hình trụ là một hình được giới hạn bởi mặt trụ và hai đường tròn có bán kính bằng nhau. Hình trụ tròn là khi ta quay một hình chữ nhật quanh một cạnh cố định, ta sẽ có một hình trụ. Một số đặc điểm của hình trụ gồm:

 • Hai đáy là hai hình tròn bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song.
 • Trục của hình trụ là đường thẳng trung tâm đi qua hai đáy.
 • Các đường sinh của hình trụ (ví dụ như EF) vuông góc với hai mặt đáy.
 • Độ dài đường sinh cũng chính là độ dài đường cao của hình trụ.

Hình trụ

1.2. Mở rộng kiến thức về hình trụ

Để hiểu rõ hơn về hình trụ, hãy phân biệt các khái niệm về hình trụ, mặt trụ và khối trụ.

 • Hình trụ: Được giới hạn bởi mặt trụ và hai đường tròn bằng nhau, là giao tuyến của mặt trụ và hai mặt phẳng vuông góc với trục. Hình trụ được tạo ra khi quay một hình chữ nhật quanh một cạnh cố định của nó. Hai đáy là hai hình tròn bằng nhau và song song với nhau, mỗi hình tròn nằm trên một mặt phẳng khác nhau.

 • Mặt trụ (hay còn gọi là mặt tròn xoay): Được tạo ra khi một đường thẳng cố định quay quanh một đường thẳng di chuyển linh hoạt và luôn song song với đường thẳng cố định, cách nhau một khoảng bằng bán kính của mặt trụ. Mặt trụ cũng có thể được hiểu là tập hợp tất cả những điểm cách một khoảng bằng bán kính không đổi từ đường trục.

 • Khối trụ: Gồm hình trụ và phần không gian bên trong của hình trụ.

Xem Thêm Bài Viết  Top +10 Biểu Tượng May Mắn Của Việt Nam ❤️ Theo Phong Thủy

Ngoài ra, còn có khái niệm về hình trụ nội tiếp và ngoại tiếp mặt cầu:

 • Hình trụ nội tiếp mặt cầu là khi đáy của hình trụ là hai đường tròn trên mặt cầu.
 • Hình trụ ngoại tiếp mặt cầu là khi trục của hình trụ là đường kính của mặt cầu.

Công thức tính diện tích của hình trụ

Diện tích của hình trụ là tổng diện tích mặt xung quanh và diện tích hai đáy. Trong đó, diện tích xung quanh chỉ tính diện tích mặt xung quanh, không bao gồm diện tích hai đáy. Diện tích toàn phần bao gồm diện tích mặt xung quanh và diện tích hai đáy.

2.1. Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

Diện tích xung quanh hình trụ được tính bằng công thức sau:

S (xung quanh) = 2πrh

Trong công thức trên:

 • r: bán kính hình trụ
 • h: chiều cao của hình trụ

2.2. Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần của hình trụ được tính bằng công thức:

S (toàn phần) = 2πr(r + h)

Trong công thức trên:

 • r: bán kính hình trụ
 • h: chiều cao của hình trụ

Ví dụ:

Cho một hình trụ có bán kính đáy là 6 cm và chiều cao là 8 cm. Hãy tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.

Bài giải:

Áp dụng công thức, ta có:

 • Diện tích xung quanh hình trụ = 2πrh = 2π x 6 x 8 ≈ 301 cm²
 • Diện tích toàn phần hình trụ = 2πr(r + h) = 2π x 6(6 + 8) ≈ 527 cm²
Xem Thêm Bài Viết  Tổng Hợp Những Khuyến Mãi Hấp Dẫn Đang Có Mặt Ở Cổng Game 

Công thức tính thể tích của hình trụ

Thể tích của hình trụ là không gian bên trong của hình trụ. Để tính thể tích hình trụ, ta sử dụng công thức sau:

V = πr²h

Trong công thức trên:

 • r: bán kính hình trụ
 • h: chiều cao hình trụ
 • π: hằng số (π ≈ 3,14)
 • Sđáy: diện tích mặt đáy của hình trụ

Ví dụ:

Cho một hình trụ có bán kính mặt đáy là 4 cm và chiều cao từ đỉnh xuống đáy là 8 cm. Hãy tính thể tích của hình trụ này.

Bài giải:

Áp dụng công thức, ta có:

V = πr²h = π x 4² x 8 ≈ 402 cm³

Hướng dẫn các bước tính thể tích hình trụ

Để tính thể tích hình trụ, ta cần tìm chiều cao và bán kính của hình trụ và áp dụng công thức V = πr²h.

Bước 1: Tìm bán kính đáy của hình trụ.
Bước 2: Tính diện tích đáy tròn thông qua công thức S = πr².
Bước 3: Tính chiều cao của hình trụ.
Bước 4: Nhân diện tích đáy với chiều cao để tính thể tích hình trụ.

Ví dụ: Diện tích đáy hình trụ là 19,63 cm² và chiều cao là 10 cm. Nhân diện tích đáy với chiều cao để tính thể tích hình trụ. Theo đó: 19,63 cm² x 10 cm ≈ 196,3 cm³.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các công thức và cách tính chu vi, diện tích, và thể tích của hình trụ. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ và áp dụng thành công cho bài tập liên quan đến hình trụ.

Rate this post