Công thức tính giá trị trung bình thường gặp
in Math

Công thức tính giá trị trung bình thường gặp

Tính giá trị trung bình không phải là một kiến thức quá khó nhằn hay ít áp dụng trên thực tế, song vẫn còn nhiều học sinh và người đi làm vẫn tính sai. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức cần nhớ về giá trị trung bình cùng cách tính giá trị này thật chuẩn xác.

Tính giá trị trung bình

1. Giá trị trung bình là gì?

Giá trị trung bình (Tên tiếng anh: mean) là bình quân toán học đơn giản của một tập hợp gồm hai hoặc nhiều số. GTTB của một tập hợp số đã cho có thể được tính theo nhiều cách, gồm có phương pháp trung bình số học sử dụng tổng các số trong chuỗi và phương pháp trung bình hình học.

Trong khi giá trị trung bình mean không phải là loại trung bình duy nhất, mọi người thường chỉ biết đến loại trung bình này. Ta có giá trị trung bình số học và giá trị trung bình hình học. Các loại trung bình khác bao gồm “mode” và “median”.

Mode là giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong tập hợp. Median là giá trị giữa trong một tập hợp các phần tử. Những trung bình này thường sẽ tạo ra các kết quả khác so với giá trị trung bình của cùng tập hợp số đó.

Bạn có thể sử dụng giá trị trung bình cho nhiều mục đích hữu ích trong cuộc sống hàng ngày từ việc tính toán thời gian bạn từ nhà đi làm đến xác định số tiền bạn chi tiêu trung bình một tuần,

2. Cách tính giá trị trung bình mean

Các bước để tính giá trị trung bình mean như sau:

Bước 1: Tính tổng tất cả các số hạng có trong tập hợp số. Bạn vẫn phải cộng cả những con số trùng lặp nhau.

Bước 2: Đếm số lượng số hạng có trong tập hợp số. Bạn vẫn đếm cả những con số trùng lặp nhau.

Bước 3: Chia tổng dãy số cho các số hạng

Ví dụ, tìm mean của tập hợp số 1, 2, 3, 4, 5.

Ta có tổng tập hợp là: 15

Số số hạng là: 5

Vậy giá trị trung bình mean của tập hợp số là: 15 : 5 = 3

3. Cách tính giá trị trung bình mode

Để tìm ra giá trị trung bình mode, ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Viết ra tất cả các số có trong tập hợp

Bước 2: Tìm số xuất hiện thường xuyên nhất. Con số đó chính là mode của tập hợp số.

Ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

4. Cách tính giá trị trung bình median

Các bước để tính được median (Số giữa của một nhóm số) như sau:

Bước 1: Sắp xếp tất cả các số trong dãy số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Bước 2: Tìm ra số ở giữa của tập hợp. Số ở giữa này chính là giá trị median mà bạn đang tìm kiếm.

Nếu số số hạng là số lẻ, bạn số ở giữa chính là số có vị trí cách đều các số hạng còn lại. Ví dụ, dãy số 2, 3, 3, 5, 7 sẽ có số ở giữa là 3.

Nếu số số hạng là số chẵn, ta cộng hai số hạng ở giữa lại với nhau và chia cho hai để lấy giá trị giữa. Ví dụ, dãy số bạn có là 1, 2, 5, 3, 7, và 10, thì hai số ở giữa là 5 và 3. Cộng tổng 5 và 3 để được 8 sau đó chia tổng này cho 2 để lấy giá trị giữa là 4.

Xem thêm: Tính tỷ lệ phần trăm

Trên đây là các ví dụ đơn giản để bạn hiểu rõ hơn bản chất của các giá trị trung bình gồm mode, median và mean. Đối với những tập hợp số phức tạp và đồ sộ hơn, bạn sẽ cần đến sự hỗ trợ của các hàm trong Excel hoặc máy tính để có thể tính giá trị trung bình chính xác nhất.

Post Comment