crossorigin="anonymous">

Tính chất đường pg trong tam giác vuông, định nghĩa và công thức về đường phân giác

Đường phân giác trong một tam giác là đường thẳng đi qua một đỉnh của tam giác và chia đôi cạnh đối diện với đỉnh đó. Tính chất đường pg trong tam giác vuông phụ thuộc vào loại tam giác cụ thể mà nó thuộc về. Đường phân giác trong tam giác được chia trong … Đọc tiếp