Nhiệt độ sôi của ankan – Tính chất và ứng dụng

Nhiệt độ sôi của ankan là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực hóa học và vật lý. Được định nghĩa là nhiệt độ tối đa…