tính năm nhuận
in Math

Tính năm nhuận như thế nào chính xác?

Năm nhuận là một kiến thức tưởng chừng như quen thuộc và đơn giản, nhưng lại là một chủ đề khá “khoai” trong các bài toán phổ thông. Hãy cùng điểm lại một lượt các kiến thức chung về tính năm nhuận trong bài viết bên dưới nhé. Năm nhuận là gì?  Ngoài ra, năm…

Continue Reading