crossorigin="anonymous">

Top 9 Trường Đại học Đào tạo Ngành Luật tại Việt Nam Chất Lượng và Tốt Nhất

Nhiều người thường nghĩ rằng học luật sẽ dẫn đến công việc trở thành quan tòa hoặc luật sư. Nhưng thực tế là ngành luật hiện nay có nhiều cơ hội việc làm rộng mở và không chỉ giới hạn ở tòa án. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể tự do lựa chọn từ … Đọc tiếp

Hóa trị trong Hóa học lớp 8: Bảng Hóa trị đầy đủ và Bài ca Hóa trị dễ nhớ

Định nghĩa hóa trị của một nguyên tố hóa học Hóa trị của một nguyên tố là số liên kết hóa học mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử. Đơn giản thì: Hóa trị là khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố … Đọc tiếp