crossorigin="anonymous">

Tính chất đường pg trong tam giác vuông, định nghĩa và công thức về đường phân giác

Đường phân giác trong một tam giác là đường thẳng đi qua một đỉnh của tam giác và chia đôi cạnh đối diện với đỉnh đó. Tính chất đường pg trong tam giác vuông phụ thuộc vào loại tam giác cụ thể mà nó thuộc về. Đường phân giác trong tam giác được chia trong từng trường hợp cụ thể. Khi biết đó là tam giác nào, bạn sẽ biết được tính chất của đường phân giác đó. Cùng hamhochoi.net theo dõi bài viết dưới đây để tìm tính chất cho từng tam giác trong đó có tính chất đường pg trong tam giác vuông, tam giác vuông cân, tam giác đều như thế nào nhé!

Định nhĩa đường phân giác trong tam giác

Đường phân giác trong tam giác là đường thẳng chia góc đó thành hai góc có độ lớn bằng nhau. Trong một tam giác, có ba đường phân giác tương ứng với ba góc của tam giác. Tất cả các đường phân giác này đồng quy với nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tam giác. Trọng tâm của tam giác là trung điểm của các đỉnh tam giác và là điểm giao của ba đường phân giác. Đường phân giác có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và giải quyết các bài toán liên quan đến tam giác.

Xem Thêm Bài Viết  Nguyên lí chồng chất điện trường lớp 11 – Những ứng dụng thực tiễn

Công thức độ dài của đường phân giác

Công thức chung tính độ dài đường phân giác của một tam giác dựa vào độ dài của hai cạnh bên và số đo góc chứa đường phân giác là:

m = 2bc * cos(α/2) / (b + c)

Hoặc có thể được viết lại thành:

m = √[ b * c * (2 + 2 * cos(α)) ]

Trong đó:

m: Độ dài đường phân giác của tam giác. b, c: Độ dài hai cạnh của tam giác. α: Số đo góc chứa đường phân giác.

Công thức này cho phép tính độ dài đường phân giác khi biết độ dài hai cạnh bên và số đo góc chứa đường phân giác.

Xem thêm bài viết:

Trục hoành là x hay y ?

Y là trục tung hay hoành?

Tính chất đường phân giác trong tam giác

Trong một tam giác tổng quát, đường phân giác có một số tính chất quan trọng:

  1. Đường phân giác từ một góc chia góc đó thành hai góc bằng nhau: Đường phân giác từ một góc trong tam giác chia góc đó thành hai góc có độ lớn bằng nhau. Điều này có nghĩa là đường phân giác chia góc đó thành hai phần có cùng độ lớn.
  2. Đường phân giác giao nhau tại một điểm: Trong tam giác, đường phân giác từ một góc giao nhau tại một điểm duy nhất, đó là trọng tâm của tam giác. Trọng tâm của tam giác là trung điểm của các đỉnh và được ký hiệu là G. Đường phân giác từ mỗi góc trong tam giác giao nhau tại trọng tâm G.
  3. Đường phân giác chia tỉ lệ độ dài: Đường phân giác từ một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn có tỉ lệ độ dài bằng nhau. Đoạn gần góc có độ dài bằng phân đôi của đoạn còn lại.
  4. Đường phân giác chia đoạn vuông góc: Trong tam giác vuông, đường phân giác từ góc vuông chia đoạn cạnh đối diện góc vuông thành hai đoạn có độ dài bằng nhau. Đoạn gần góc vuông có độ dài bằng phân đôi của đoạn còn lại.
Xem Thêm Bài Viết  Bài toán tìm m để hàm số có 4 điểm cực trị

Tính chất đường pg trong tam giác vuông

Trong tam giác vuông, đường phân giác của góc vuông chia góc đó thành 2 góc đều bằng 45°

Có đầy đủ các tính chất của đường trung tuyến tam giác thông thường.

Đường phân giác của tam giác vuông cân

Trong một tam giác vuông cân, hai góc ở đáy bằng nhau, bằng 45 °.

Trong một tam giác vuông cân, các đường cao, đường trung trực và đường phân giác đều trùng nhau và bằng một nửa độ dài cạnh huyền.

Đường phân giác trong tam giác cân

Đường phân giác trong tam giác cânhạ từ đỉnh cân xuống cạnh đáy vừa là đường trung tuyến, đường trung trực, đường cao

Tính chất phân giác của tam giác đều

  • Ba đường phân giác của tam giác đều có độ dài bằng nhau.
  • Mỗi đường phân giác của tam giác đều sẽ chia mỗi góc thành 2 góc có độ lớn là 30 độ
  • Trong tam giác đều ba đường phân giác đồng thời cũng là 3 đường trung trực và đường trung tuyến

Và có đầy đủ các tính chất của đường phân giác trong tam giác cân

Một số dạng toán học thường gặp về tính chất đường phân giác trong tam giác

Dạng 1: Tính độ dài cạnh, chu vi, diện tích:

  • Sử dụng tính chất đường phân giác và tỉ lệ để biến đổi và tính toán các giá trị liên quan đến tam giác. Ví dụ, nếu ta biết độ dài một cạnh và độ dài đoạn phân giác tương ứng, ta có thể sử dụng tỉ lệ để tính độ dài các cạnh khác, chu vi và diện tích của tam giác.
Xem Thêm Bài Viết  Công thức hình học không gian và tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 và 12

Dạng 2: Chứng minh đẳng thức hình học và các bài toán khác:

  • Sử dụng tính chất đường phân giác trong việc chứng minh đẳng thức hình học, bằng chứng và quan hệ giữa các đường, góc và cạnh trong tam giác. Ví dụ, ta có thể sử dụng tính chất đường phân giác để chứng minh rằng hai đường phân giác cắt nhau tại trung điểm của cạnh đối diện góc giữa chúng.

Trên đây là bài viết về tính chất đường phân giác trong tam giác gồm có những đường phân giác nào? định nghĩa và công thức độ dài của đường phân giác của hamhochoi gửi đến bạn đọc mang tính chất tham khảo. Nếu bạn còn câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, hãy để lại cho tôi biết. Tôi luôn sẵn lòng giúp bạn. Chúc bạn có một cuộc sống tốt đẹp!

Rate this post