Viết về địa điểm du lịch bằng tiếng Anh
in Learning English, Vietnamese

Viết về một Địa Điểm Du Lịch bằng tiếng Anh [#3 Bài mẫu hay có dịch]

Việt Nam là một đất nước được mệnh danh là sở hữu vẻ đẹp tạo hóa của nhiên nhiên.Đi từ Bắc xuống Nam sẽ có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Vậy nên, trong những bài viết tiếng anh thì chủ đề viết về một địa điểm du lịch bằng tiếng Anh rất…

Continue Reading