Math

Cách Tìm Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số được đánh giá là một phần kiến thức không quá dễ đối với học sinh trung học phổ thông. Tìm phương trình tiếp tuyến là dạng bài cần sự tỉ mỉ và cẩn thận, nếu không rất dễ xảy ra sai sót. Trong bài viết Toán…

Keep Reading